Nên uống Tinh bột nghệ lúc nào là tốt nhất và hiệu quả nhất?

Nên uống Tinh Bột Nghệ lúc nào là tốt nhất và hiệu quả nhất? Nghệ là một vị thuốc quý trong y học, đã được sử dụng từ hàng ngàn năm nay. V...